سامانه مدرسه هوشمند پویاندبستان پسرانه غیردولتی امید پارس
 پنل ورود کاربران

 متولدین ماه
 خبرهای دبستان
 خبرنگاران امیدپارس

 

  • 1401/03/08 :: تبریک هفته معلم
    ... [مشاهده]
  • 1400/05/23 :: بردیا پورعرب_ خبرنگار امیدپارس_ روز خبرنگار
    ... [مشاهده]
  • 1400/05/23 :: محمدصالح فخاریان_خبرنگار امیدپارس_ماه محرم
    ... [مشاهده]
 نقشه گوگل

 آمار بازدید ها
 
 نوروز 1401
 جشن فارغ التحصیلی ششم

 

 افتخارات دبستان