سامانه مدرسه هوشمند پویان

 پنل ورود کاربران

شرکت گروه سرود دبستان درمسابقات سرود مدارس ابتدایی ناحیه ۶

با دو اجرا:

سرود بوی ما مهر

سرود شیرازی بیا بریم شاه چراغ

دانش آموزان نه تنها در دبستان ، که با شرکت در فعالیت های گروهی ، فرهنگی و مهارتی رشد می یابند و بالندگی را تجربه می کنند.

به امید موفقیت همه پسران عزیزمان

بماند به ماندگار

۱۴۰۲/۱۱/۲۹

 

 


 
 تقویم روز
 دانش آموزان ممتاز
 متولدین ماه
 نقشه گوگل