سامانه مدرسه هوشمند پویان

 پنل ورود کاربران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه های اجرایی تابستان  سال 1403 دبستان امید پارس 
 
 
 

تحویل کارنامه های کلاس های اول و دوم 
شنبه۳/۱۹

تحویل کارنامه های کلاس های سوم و چهارم 
یکشنبه ۳/۲۰

تحویل کارنامه های پنجم و ششم
دوشنبه ۳/۲۱

همزمان با تحویل کارنامه ها کتب تابستانه جهت مرور دروس و آمادگی برای سال تحصیلی بعد ارایه 
می گردد.
?زمان سایزگیری و سفارش لباس فرم دبستان و لباس ورزشی متعاقبا از کانال تلگرامی دبستان به آدرس 
@omid_e_pars   
به آگاهی خواهد رسید

??زمان ثبت نام سرویس سال آینده نیز از همین کانال و کانال اینستاگرام دبستان اطلاع رسانی خواهد شد

شروع کلاس های تقویتی و اوقات فراغت تابستان از یکشنبه ۳تیرماه خواهد بود

با احترام
کارگروه برنامه ریزی و نظارت دبستان امید پارس

  
 

 

 تقویم روز
 دانش آموزان ممتاز
 متولدین ماه
 نقشه گوگل