سامانه مدرسه هوشمند پویان

 پنل ورود کاربران

 
 
 
 
 
 
 
بازدید فرودگاه گلبهار
 
بازدید علمی دانش آموزان دبستان امید پارس از فرودگاه گلبهار
مرکز آموزش خلبانی و پروازهای تفریحی ایران
دانش آموزان ضمن بازدید از فرودگاه با قسمت های مختلف هواپیما و نحوه ی کار با آن آشنا شدند
پرتاب گلایدر و آموزش اقدامات لازم قبل از پرتاب
و پهپادهایی که خود دانش آموزان در طی سال تحصیلی درست کرده بودند را به کمک مربی خود به پرواز در آوردند...

 

    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
 تقویم روز
 دانش آموزان ممتاز
 متولدین ماه
 نقشه گوگل