سامانه مدرسه هوشمند پویان

 پنل ورود کاربران

کلیدواژه ها: پیش ثبت نام پایه اول
شروع ثبت نام پایه اول دبستان امید پارس
زمان: از 1402/10/02

مراحل ثبت نام :
1-انتخاب دکمه آبی ثبت نام دانش آموزان (در قسمت سمت راست صفحه )
                                               2-دادن نوبت مصاحبه حضوری                                                                            (تماس از طرف دبستان گرفته خواهد شد)
                                               ​3- تحویل مدارک و ثبت نام قطعی
 


 

 تقویم روز
 دانش آموزان ممتاز
 متولدین ماه
 نقشه گوگل