سامانه مدرسه هوشمند پویاندبستان پسرانه غیردولتی امید پارس
 پنل ورود کاربران

 متولدین ماه

 قابل توجه اولیا گرامی:
باتوجه به دریافت بخشنامه سرویس مدارس از طرف اداره آموزش و پرورش،اولیا محترمی که جهت رفت و آمد فرزندشان  نیاز به سرویس دارند لطفا با مراجعه به دبستان و تکمیل فرم قراردادحداکثرتا 10 تیرماه نسبت به ثبت نام فرزندشان در این خصوص اقدام فرمایند.
باتوجه به زمانبربودن چینش سرویس ها در مسیرهای مختلف شایسته است هرچه سریعتر دراین خصوص درخواست لازم به دبستان داده شود.
جهت بستن سرویس ها مراحل ذیل انجام خواهد شد:
?تهیه لیست متقاضیان سرویس و
ارائه به شرکت معرفی شده از طرف اداره
?مسیر بندی سرویس ها
توجه به نکات ذیل ضروری است:
✅پایان قراردا15خردادماه خواهد بود
✅انصراف از سرویس بعد از ساماندهی امکان پذیر نیست
✅پس از لیست بندی از طرف شرکت امکان اضافه کردن متقاضی جدید مقدورنمی باشد.
✅40 درصدهزینه سرویس درزمان پرکردن قرارداددریافت و مابقی پس از مشخص شدن وجه دردو فقره چک درتاریخ های آبان و دی ماه دریافت خواهد شد.
با سپاس
کارگروه ثبت نام دبستان امید پارس
@omid_e_pars


تاریخ انتشار: 1401/03/29

 
 نوروز 1401
 جشن فارغ التحصیلی ششم

 

 افتخارات دبستان